Vadí vám přeplněná města?

Pojdťe bydlet do přírody

Shine

Krásná příroda!

A přeci nedaleko civilizace.

Churches

Aktuálně

 • ROSTOKLATY
 • Časově omezená nabídka
 • 1550 Kč / metr čtvereční

Vyberte si

Volejte

 • 605 246 476

Napište email

Historie Duhového Bydlení

Duhové Bydlení je ochranná známka, pod níž v současné době spadají projekty dvou developerských společností.

Společnost ROBO INVEST s r.o. vznikla v roce 2003 přeměnou společnosti ROBO s.r.o. Od svého vzniku se zabýváme investicemi do nemovitostí a investiční výstavbou. Pro dostatečné finanční krytí investic bylo navýšeno naše základní jmění na současných 14.120.000,- Kč. Za dobu své existence jsme provedli několik větších i menších investičních akcí. Mezi ty rozsáhlejší patří například:

 • Rozdělení pozemků, výstavba inženýrských sítí a rozprodej pozemků v obci Chocerady nad Sázavou. Jednalo se celkem o 19 parcel na rodinné domy, vlastní investicí byly provedeny rozvody elektrické energie, vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a výstavba vozovky. Vše bylo dokončeno a předáno do užívání v řádném termínu – květen 2004.
 • Přestavba rekreačního střediska čp. 4 ve Štěchovicích, Praha západ, na 27 bytových a jednu nebytovou jednotku. Stavba probíhala od dubna 2004 do října 2004. Z původního objektu byla použita pouze nosná konstrukce, veškeré ostatní konstrukce byly obměněny za nové. Všechny jednotky byly dokončeny v termínu a rozprodány ještě během výstavby. Celková podlahová plocha domu včetně podzemních garáží činila 3.000 m2. Celé financování akce proběhlo bez použití bankovních úvěrů.
 • Přestavba hotelu v centru Rudné u Prahy na 23 bytových jednotek, dva ateliéry, 2 obchody, 6 kanceláří a sklady. Celková podlahová plocha všech nově vzniklých jednotek činí 1.900 m2. Stavba probíhala v období leden 2005 až listopad 2005. Všechny jednotky byly včas a řádně dokončeny a předány novým majitelům, kteří je zakoupili již během výstavby. Na stavbu byly opět použity jen vlastní zdroje společnosti, bez využití bankovního financování.

Společnost LAP INVEST s.r.o. byla založena v roce 2008 jako sesterská společnost původní společnosti ROBO INVEST s r. o., s cílem převzít aktivity v oblasti síťování a prodeje pozemků a výstavbě individuálních rodinných domů. Společnost ROBO Invest se nadále bude specializovat hlavně na bytovou výstavbu.

Vlastními personálními zdroji zajišťujeme:

 • právní servis – veškerá smluvní dokumentace, prohlášení vlastníka, smlouvy o dílo a jiné související dokumenty
 • realitní služby – rozprodej postavených jednotek, pronájem nebytových prostor
 • finanční poradenství a vyřizování úvěrů pro kupující
 • komunikace s úřady při vyřizování veškerých povolení a následné kolaudace
 • příprava investice spočívající ve stavební projekci a následný stavební dozor na stavbách.

Na veškeré tyto činnosti máme vlastní zkušené pracovníky s mnohaletou praxí. Na vlastní stavbu jsou najímány externí stavební společnosti na základě výběrových řízení, při menších stavbách  používáme stavební společnosti již osvědčené.
Na zajištění svých závazků vůči obchodním partnerům jsme schopni použít některou z nemovitostí z našeho majetkového portfolia.
Za dobu naší existence jsme se nedostali do žádného sporu ohledně nevyřízené reklamace či opravy a veškeří naši zákazníci jsou spokojení a dále nás doporučují.